Странице

недеља, 22. новембар 2015.

TOP 5 models of leather jackets that have HIT this fall seasonAutumn period with them requires a layered dress. They move rains, stronger winds and lower temperatures, so that the order has been wearing a jacket.
A fall is also an ideal time to wear leather jackets, because we are not yet at temperatures where the minuses, so it is ideal fashion "ally" our apparel combination.

This season, the catwalks have presented some very interesting patterns and designs.

Jesenji period sa sobom zahteva slojevito oblačenje. Kreću kiše, jači vetrovi i niže temperature, pa je na red došlo nošenje jakni.
A jesen je takođe idealan period da nosite kožne jakne, jer još uvek nismo u temperaturama gde su minusi, pa je ona idealan modni "saveznik" našoj odevnoj kombinaciji.


Ove sezone, na modnim pistama predstavili su neke veoma zanimljive krojeve i modele.

Straight from the catwalk, we present you TOP 5 models of leather jackets that will be a hit this fall season!
Pravo sa modnih pisti, predstavljamo vam TOP 5 modela KOŽNIH jakni koje će biti HIT ove jesenje sezone!

# 1: The classic "biker"

This model, as well as the beginnings of leather jackets will never go out of fashion.

At first they carried only punks, rockers and bikers, and in the eighties come to life fashion "revival" and has become an essential piece of clothing in everyone's wardrobe.
#1: Klasična "bajkerska"

Ovaj model, kao i sami počeci kožne jakne nikada neće izaći iz mode.

U početku su je nosili samo pankeri, rokeri i bajkeri, a u osamdesetim je zaživela modni "preporod" i postala osnovni odevni komad u svačijem garderoberu


# 2: Colour

This jacket is a bit of a lady with a bold fashion statement, they love and enjoy to stand out.

Leather jacket color may itself be accessory, so no need to overdo it with jewelry.

#2: U boji
Ovakva jakna je pomalo za dame sa odvažnim modnim stilom, koje vole i uživaju da se ističu.
Kožna jakna u boji može sama po sebi biti aksesoar, pa nema potrebe preterivati sa nakitom.
# 3: With fur lining
This model of the jacket is a little colder period.
In addition, it will keep you drowned, this fur (whether of real or artificial) will also be a nice fashion accessory.
Fur that "resources" of the sleeves and the collar can be used as "heaters" instead of a joke and gloves.
#3: Sa krznenom postavom
Ovaj model jakne je za malo hladniji period.
Pored toga što će vas držati utopljenom, ovakva krznena (bilo da je od pravog ili veštačkog) će takođe biti lep modni detalj.
Krzno koje "viri" iz rukava i kragne mogu poslužiti kao "grejači" umesto šala i rukavica.
# 4: With fur detail
Furry detail is sometimes all you need to look sophisticated.
This jacket will give your apparel dose combination of chic and also help you keep warm.
Try to wear this model and you will realize that you can combine it with anything!
#4: Sa krznenim detaljem
Krzneni detalj je ponekad sve što vam treba da biste izgledali sofisticirano.
Ovakva jakna će vašoj odevnoj kombinaciji dati dozu šika, a takođe će vas utopliti.
Probajte da nosite ovakav model i shvatićete da možete da ga kombinujete sa bilo čime!
# 5: On the fringe
This leather jacket is the dream of every hippie and boho girls, because finally able to dress in the same style next summer!
Under the influence of restoring mode seventies, this model jacket is very popular this season.
#5: Sa resama
Ovakva kožna jakna je san svake HIPI i BOHO devojke, jer konačno može da se oblači i u tom stilu pored leta!
Pod uticajem vraćanja mode iz sedamdesetih, ovaj model jakne je veoma popularan i ove sezone.

                                                                       xoxo 
                                                              Milica Fashion.

TOP 3 trend for this winter


See photos and learn that 3 fashion trend will dominate the fashion scene this winter, according to the opinion of Olivia Palermo ... A should trust her!
Pogledajte fotografije i saznajte koja 3 modna trenda će dominirati modnom scenom ove zime, ako je verovati mišljenju Olivie Palermo... A trebalo bi da joj verujemo!  

1. Sunglasses - If you thought the sunglasses is reserved only for the summer, you were wrong! UV radiation is strong and during clear winter days, and even present when clouds hide the sky. White snow adds to the negative effect, so the sunglasses essential protection for your vision! On the mountain,, are absolute must haves '' and unless it will protect you from the sun will be a fantastic winter accessory.
1. Naočare za sunce - Ako ste mislili da su naočare za sunce rezervisane samo za leto, pogrešili ste! UV zračenje je jako i tokom vedrih zimskih dana, a čak je prisutno i kada oblaci sakriju nebo. Belina snega dodatno pojačava negativno dejstvo, pa su naočare za sunce ključna zaštita vašeg vida! Na planini su apsolutni ,,must have'', a osim što će vas štititi od sunca biće i fantastičan zimski aksesoar. 


2. Sweaters -Sweaters are the best choice for cold winter days because they preserve the delicate throat from the cold and wind. With them you scarf practical and should not be, but it certainly does not hurt that it additionally protect the neck and face in a frosty winter nights when the temperature drops below zero.
2. Rolka džemperi - Rolka džemperi su najbolji izbor za hladne zimske dane jer čuvaju osetljivo grlo od hladnoće i vetra. Uz njih vam šal praktično i ne treba, ali svakako nije na odmet da njime dodatno zaštitite vrat i lice u ledenim zimskim večerima kada se temperatura spušta ispod nule.

3. Semi-long coats - of course, without a coat, we can not even imagine the winter. This season will be rather long current models that cover the buttocks, but not his legs. The good side is they protect the vital parts of the body - the stomach and back. The colors that are worn mainly in earthy colors - olive green, ocher, brown - and the materials tweed, velvet, wool. Again, they are popular models in military style, as well as those retro wide lapels.
3. Poludugi kaputi - Naravno, bez akputa ne možemo ni da zamislimo zimu. Ove sezone biće aktuelni poludugi modeli koju pokrivaju zadnjicu, ali ne i noge. Dobra strana je što štite vitalne delove tela - stomak i leđa. Boje koje se nose su uglavnom u zemljanim tonovima - maslinasto zelena, oker, braon - a materijali tvid, somot, vuna. Ponovo su popularni modeli u vojničkom stilu, kao i oni širokih retro revera. 


foto: http://www.westwardleaning.com/

                                                               xoxo  
                                                        Milica Fashion.

субота, 21. новембар 2015.

7 days - 7 different outfits for Autumn

Autumn is a very fun time of year - it's warm enough to wear gowns and coats, and yet it is as cold that eventually you can wear your favorite sweaters, cardigans, pullovers and vests.
Ah yes, I almost forget the fur coats!
In today's article we give you 7 different fashion suggestions for 7 days per week to maintain a chic style!
-Jesen je jedno veoma zabavno godišnje doba - dovoljno je toplo da se nose mantilići i kaputi, a ipak je onoliko hladno da konačno možete da nosite vaše omiljene džempere, kardigane, pulovere i prsluke.
Ah da, umalo da zaboravimo na bundicewink
In today's article we give you 7 different fashion suggestions for 7 days per week to maintain a chic style!
U današnjem tekstu dajemo vam 7 različitih modnih predloga za 7 dana u nedelji kako biste uvek imali ŠIK stil!
Find inspiration in our ideas of how to dress nice.
-Pronađite inspiraciju u našim idejama kako da se lepo obučete.
Monday: Start your work week as a real lioness, and attract the attention of colleagues with your fashion style!
Over a black short dress, put on a fur coat, put on black shoes or boots to ankle, and nylon stockings skin color (optional depending on climate).
With it's great to go big jewelry and well blow-dried hair.
-Ponedeljak: Započnite svoju radnu nedelju kao prava lavica, privucite poglede kolega i izdominirajte svojim modnim stilom!
Preko crne kratke haljine, obucite krzneni kaput, obujte crne cipele ili čizmice do gležnja, i grilon čarape boje kože (opciono u zavisnosti od klimatskih uslova).
Uz to će odlično ići krupan nakit i dobro isfenirana kosa.Tuesday: Tight black pants, comfortable pumps with a black T-shirt and coat, are a big hit for casual autumn day.

As a detail, take a black, leather handbag and accessories to a minimum and you're ready for an afternoon coffee.

-Utorak: Uske, crne pantalone, udobne salonke, sa crnom majicom i kaputom u kamiljoj boji, su pun pogodak za ležerni jesenji dan.
Kao detalj uzmite crnu, kožnu torbu, a aksesoare svedite na minimum i spremne ste za popodnevnu kafu. 


Wednesday: Long completed sweater over a white shirt, decorate a longer necklace.

Olive pants slide in leather, brown boots.

Great ring and bag will complement your look.

-Sreda: Dugački končani džemper, preko bele majice, ukrasite dužom ogrlicom.
Maslinaste pantalone uvucite u kožne, braon čizme.
Veliki prsten i torba upotpuniće vaš izgled. 


Thursday: For a night out in the city, a short jacket was always an effective piece of clothing.

With her beautiful pants to go pleats and compulsory boots with heels that will elongate, it would not look like a big puff.

Elegant black, leather case and a semi messy chignon Bice seriousness combinations.

-Četvrtak: Za noćni izlazak u grad, kratka bunda je uvek efektan deo odeće.
Uz nju lepo idu pantalone na falte i obavezno čizme na štiklu, koje će vas izdužiti, da ne bi izgledale kao velika pufna.
Elegantna crna, kožna torbica i polu neuredna punđa razbiće ozbiljnost kombinacije. 


Friday: Brown sweater with wide openings at the shoulders, narrow cigarette pants and ballet, beautiful day is a combination of coffee with friends.

Complete all single bag in interesting prints.

-Petak: Braon džemper sa širokim otvorom na ramenima, uskim cigaret pantalonama i baletankama, lepa je dnevna kombinacija za kafu kod drugarice. 
Upotpunite sve jednom torbom u zanimljivom printu.


Saturday: If you go into town for a drink with friends or a home visit, skirt, heels and striking sweater go very well for the occasion.

Enter dose of romance to your style by adding pastel tones in your outfit.
-Subota:  Ako idete u grad na piće sa društvom ili u neku kućnu posetu, suknja, štikle i upečatljiv džemper odlično idu za ovu prigodu.
Unesite dozu romantike u svoj stil dodavajući pastelne tonove u vašu odevnu kombinaciju.


Sunday: We recommend if you go to family dinner and want to look good but not gaudy:

Casual jeans, a plain white shirt, jacket with interesting prints and high boots high-heeled shoes are what you need.

A discreet makeup, put hair, larger bag, and expanded go to family dinner, and we are confident that you will make a good impression.

-Nedelja: Naša preporuka ako idete na porodični ručak i želite da izgledate lepo ali ne prenapadno:
Ležerne farmerke, obična bela majca, kaput sa interesantnim printom i duboke čizme na štiklu, su ono što vam treba.
Diskretna šminka, puštena kosa, veća torba, i rasterećene idite na porodični ručak, a mi smo sigurni da ćete ostaviti dobar utisak
                                                                xoxo
                                                         Milica Fashion.
 

Dresess
Today Top 5 Combinations

My today top 10 combinations.
Mojih top 5 kombinacija za danas.DIY with the tights (Kako iskoristiti stare helanke)


Želite da bacite stare helanke? Ne radite to! Od njih možete da napravite nešto savršeno!

When you decide to throw away old clothes, among which can be found and tights, you should first think about whether such a wardrobe really useless. The trick that was performed this girl shows us that the old tights never too old.

With scissors and right moves of leggings you can create superb top.
Top you can wear with jeans, but also with the long and short skirts. Depending on his prints.

Kad rešite da bacite staru odeću, među kojom mogu da se nađu i helanke, treba prvo da razmislite da li je takva garderoba zaista neupotrebljiva. Trik koji je izvela ova devojka pokazuje nam da stare helanke nikad nisu previše stare.

Uz makaze i prave poteze od helanki možete da napravite divan top.
Top možete da nosite uz džins, ali i uz duge i kratke suknje. U zavisnosti od njegovog dezena.четвртак, 12. новембар 2015.

Hello everyone👗💄👠


Hello everyone,my name is Milica and I'm from Serbia. I love fashion and like every girl I like  nice to wear. There are plenty of blogs on the style of  dressing of famous brands, expensive brands that not everyone can afford it and they think that if you don't have something expensive and marked,can't be nice and dressed. My blog will you prove otherwise. You'll see that with a little bit of money without marking and expensive clothes, you can look beautiful and stylish.

Zdravo svima,zovem se Milica i iz Srbije sam. Volim modu i kao svaka devojka volim lepo da se obucem. Ima dosta blogova o stilu oblacenja poznatih marki, skupih marki koje ne mogu svi da priuste i onda oni misle da ako nemaju nesto skupo i markirano ne mogu lepo da se obuku. Moj blog ce vam dokazati suprotno. Videcete da cete sa malo novca bez markirane i skupe odece mozete izgledati lepo i moderno.